Arbetsträning

Arbetsträning är en viktig insats för att stötta människor tillbaka till arbetslivet igen. Inom Eskilstuna Stadsmission kan vi erbjuda möjlighet att arbetsträna båda verksamheterna Dagverksamheten, Matlaget och Stadsmissionens Second hand.

Arbetsträning är en del i Arbetsförmedlingens sysselsättningsprogram och innebär att en person vistas en tid på en arbetsplats. Med stöd av handledning får personen genomföra arbetsuppgifter utan några krav på produktivitet. Fokus är att närma sig arbetslivet och ta del av arbetssituationer som kan förbereda personen för ett framtida arbete.

Våra huvudpartner
Skickar

Anmäl er till vårt nyhetsbrev