Medlemskap

Den som stödjer föreningens ändamål och som betalat fastställd årsavgift blir medlem. Skriftlig medlemsansökan ska lämnas till styrelsen som beslutar om medlemskap. Medlemskap kan sökas av såväl juridisk som fysisk person.

Medlemsansökan kan du göra med ett mejl, klicka här!

Medlemsavgiften betalas in till föreningens bankgiro 313-5845

Årsavgift för medlemskap:

Medlemsavgift för fysiska personer är 500 kronor,

Medlemsavgift för juridiska personer som är ideella organisationer är:

Församlingar i Svenska kyrkan betalar 7 (sju) kronor per registrerad medlem i församlingen den sista december året innan verksamhetsåret, dock lägst 20 000 kronor,
Övriga trossamfund samt övriga ideella organisationer betalar 50 (femtio) kronor per medlem den sista december året innan verksamhetsåret, dock lägst 5 000 kronor,
Medlemsavgift för övriga juridiska personer är 10 000 kronor,
Medlemsavgift för huvudmannamedlem är minst 250 000 kronor.

Huvudmannaskap

Huvudman för Sörmlands Stadsmission är Eskilstuna Pastorat och Nyköpings församling, Svenska kyrkan.

Genom medlemsavgift samt särskild huvudmannaavgift, vilken fastställs av föreningsmötet, är våra huvudmän väldigt viktiga för oss. De verkar också aktivt för utveckling och finansiering av våra verksamheter. Beslut om vem som utses till huvudman tas av föreningsmöte.

Kontakt

Har du frågor kring medlemskap eller huvudmannaskap i Sörmlands Stadsmission vänligen kontakta Helena Kalaitzis Barrögård, tf Direktor  Tfn. 073-773 57 74, E-post. helena.barrogard@sormlandsstadsmission.se

Våra huvudpartner
Skickar

Anmäl er till vårt nyhetsbrev