Integritetspolicy

För att kunna ge dig relevant information och återkoppling sparar vi dina personuppgifter och hanterar dem enligt gällande personuppgiftslagstiftning. När du ger en monetär gåva godkänner du Eskilstuna stadsmissions riktlinjer för personuppgiftshantering.

Vi värnar inte bara om människor som lever i utsatthet utan också om dig och alla andra som stödjer våra verksamheter. Vi vill med dessa riktlinjer visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Sörmlands Stadsmission med organisationsnummer 802496-9472 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

När samlar vi in dina personuppgifter?

  • När du ger en monetär gåva (om du inte väljer att vara anonym).
  • När du anmäler dig som månadsgivare.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi sparar också information om själva gåvan (datum, belopp, eventuellt ändamål, betalsätt och gåvotyp). Kontouppgifter sparas endast om de lämnas i samband med ett autogiromedgivande. För att hålla vårt register uppdaterat hämtar vi kompletterande personuppgifter såsom adress, telefonnummer och personnummer från Statens personadressregister, SPAR.

Varför sparar vi personuppgifter?

Vi sparar uppgifterna för att kunna hålla kontakt med dig, ge dig löpande information och återkoppling. Uppgifterna kommer också att användas för marknadsföring via exempelvis brev, e-post och sms, samt för uppföljning och analys. Sörmlands Stadsmission kommer inte att sälja eller visa dina personuppgifter till någon obehörig part. Vi kommer däremot att lämna ut personuppgifter till leverantörer och samarbetspartners som vi har avtal med, exempelvis IT-leverantörer och tryckerier. Dina personuppgifter kan komma att sparas i upp till 48 månader efter din senaste gåva.

Kontaktinformation

Om du vill få ett utdrag på de personuppgifter Sörmlands Stadsmission behandlar om dig, kan du skicka en skriftlig undertecknad begäran om det till nedan angiven adress. Du kan också kontakta oss om du vill rätta en felaktig personuppgift, avsäga dig utskick eller bli struken från vårt givarregister.

Sörmlands Stadsmission
Kyrkans hus Smörparken, 632 20 Eskilstuna
info@sormlandsstadsmission.se

Våra huvudpartner
Skickar

Anmäl er till vårt nyhetsbrev