Styrelse

Från vänster: Jenny Wärn, Haukur Andrésson, Lars G Linder, Monica Andersson, Marie Rydén Davoust och Michael Serrander. På bilden saknas Christina Södling, Thomas Karlsson och Anders Sandberg.

Lars G Linder, ordförande

Utbildad nationalekonom. Långvariga politiska uppdrag. Tidigare bland annat ordförande för kommunstyrelsen och riksdagsledamot. Arbetat som politiskt sakkunnig och som departementsråd i Regeringskansliet. Lars har också flera uppdrag inom Svenska kyrkan, och är bland annat ordförande för Lutherska Världsförbundets finansieringsstiftelse.

Christina Södling, vice ordförande

Politiks sekreterare (socialdemokraterna) i region Sörmland och förtroendevald politiker i regionen. Samhällsintresserad och föreningsaktiv inom många olika verksamheter. Bosatt i Nyköping.

Marie Rydén Davoust, ledamot

Egen företagare. Lång erfarenhet av styrelsearbete i organisationer och föreningar. Maries nuvarande konsultföretag erbjuder bl a projektledning och utbildningsutveckling till framförallt organisationer och kommuner. Utöver det egna företaget driver Marie projektet “Katedralen som lärandemiljö” i Strängnäs stift.

Thomas Karlsson, ledamot

VD för Sörmlandsfonden. Bakgrund som entreprenör med innovationsfokus. Thomas har arbetat som produktutvecklare, säljare, affärsutvecklare, projektledare samt entreprenör och VD i flertalet bolag.

Anders Sandberg, ledamot

Bakgrund som advokat och delägare i flertal advokatfirmor, samt medgrundare i advokatfirman Lindahl. Huvudsakligt verksamhetsområde inom affärsrätt med inriktning på insolvens, rekonstruktioner, företagsöverlåtelser, styrelsearbete och fastighetsrätt. För närvarande senior advisor med enbart inriktning på styrelseuppdrag och därmed sammanhängande frågor.

Monica Andersson, ledamot

Fd chef Social Omsorg. Monica har mastersutbildning i social omsorg, erfarenhet av kompetensutvecklingsfrågor och bakgrund inom ledarskap och processledare i vård- och omsorgsarbete. Varit ordförande i länets FoU-råd under 4 år. Fackliga uppdrag i fackförbundet Vision.

Haukur Andrésson, ledamot

Civilekonom utbildad på Uppsala Universitet. Har bott på Island och studerat i Kanada. Arbetat inom sparbanksvärlden sedan 2006. Spelade handboll i Eskilstuna Guif fram till 2014. Idag arbetar Haukur inom Sparbanken Rekarne som Finanschef.

Michael Serrander, ledamot

Driver Profeel AB som han var med och startade för 18 år sedan. Idag är Michael Serrander Vd för bolaget och en av minoritetsägarna. Han är även projektledare för FEEL for LIFE som hittills dragit in över 3 600 000 kr till Barncancerfonden. Delägare i Padel Sports Club som har en padelhall i Eskilstuna och en i Visby.

Jenny Wärn, ledamot

Arbetat inom HR sedan år 2000 och är idag HR Chef på Volvo CE i Eskilstuna. Tidigare erfarenheter är bland annat AstraZeneca, Outokumpu, SEVAB Strängnäs Energi, Transcom och IKEA. Har även arbetat utomlands i Europa & Afrika i cirka 7 år som reseledare & platschef. Jenny Wärn är född och uppvuxen i Eskilstuna.

Valberedning

Göran Hogestadhsammankallande
Kontakt: hogestadh.management@telia.com

Pernilla Parenmalmledamot
Kontakt: pernilla.parenmalm@svenskakyrkan.se

Ulla-Britt Larssonledamot
Kontakt: ulla-britt.larsson@svenskakyrkan.se

Våra huvudpartner
Skickar

Anmäl er till vårt nyhetsbrev