Finansiering

Sörmlands Stadsmission är en ideell förening som finansieras genom såväl huvudmannaskap, samarbetsavtal och stiftelser som gåvor och bidrag från privatpersoner, föreningar, församlingar och företag. Nedan kan du läsa mer om våra olika samarbeten och vad det betyder för våra verksamheter.

Huvudmannaskap och medlemskap

Vi driver delar av våra verksamheter på uppdrag av Eskilstuna pastorat och Nyköpings pastorat genom så kallat huvudmannaskap. Som huvudmän är de med och finansierar våra verksamheter genom medlemsavgift och huvudmannaavgift. Beslut om huvudman och huvudmannaavgift fastställs under föreningsmöte.

Sörmlands Stadsmission finansieras även genom medlemskap. Organisationer, föreningar och privatpersoner som delar vår målsättning kan ansöka om medlemskap och bidra med en årsavgift. På så sätt är medlemmarna med och utvecklar vårt arbete.

IOP – idéburet offentligt partnerskap

Ett IOP är ett samarbete mellan en offentlig aktör och en idéburen aktör och syftar till att uppnå ett gemensamt och allmännyttigt mål. Båda parter bidrar med resurser för att lösa en samhällsutmaning.

Tack vare IOP-avtal med Eskilstuna kommun kan vi driva vår öppna mötesplats, härbärget för kvinnor och Bostad först i Eskilstuna. Vi har även IOP-avtal med Nyköpings kommun som möjliggör Härbärget och vår öppna mötesplats i Nyköping.

Sedan 2022 driver vi Stadsmissionshälsan i både Eskilstuna och Nyköping genom ett nyligen inlett IOP-avtal med Region Sörmland.

Finansiering genom insamlingsarbete

En viktig del av vår finansiering består av bidrag och gåvor från privatpersoner, företag och föreningar. Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll som kräver att minst 75% av insamlade medel ska gå till ändamålet. Vi är även medlemmar i branschorganisationen Giva Sverige och riksorganisationen Famna. Därför kan du känna dig trygg med att din gåva hanteras på korrekt sätt.

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Som en del av Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner får vi ta del stöd och finansiering från nationella huvudpartners och samarbeten. Riksföreningen är bland annat en av 55 förmånstagare i Svenska Postkodlotteriet som årligen får ta del av vinsten från lottoförsäljningen.

Vill du veta mer om vår finansiering? Klicka här för att ta del av vår årsredovisning, effektrapport och annan dokumentation.

Våra huvudpartner
Skickar

Anmäl er till vårt nyhetsbrev