Årsredovisning och effektrapport

Medlem i Giva Sverige

Sörmlands Stadsmission är medlem i Giva Sverige, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Giva Sverige är en branschorganisation som arbetar för att insamling hos allmänheten ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt.

Medlemmar i Giva Sverige förbinder sig att tillämpa Giva Sveriges kvalitetskod samt följa Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning. Medlemskap beviljas organisation som innehar 90-konto och som regelmässigt bedriver insamling.

2023

Årsredovisning 2023

Revisionsberättelse 2023

Protokoll ordinarie föreningsmöte 2023-05-23

2022

Verksamhetsberättelse 2022

Årsredovisning 2022

Revisionsberättelse 2022

Effektrapport 2022

Protokoll ordinarie föreningsmöte 2022-05-30

2021

Årsredovisning 2021

Effektrapport 2021

Revisionsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2021

Protokoll ordinarie föreningsmöte 2021-05-25

2020

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2020 – Stadsmissionen i Nyköping

Protokoll ordinarie föreningsmöte 2020-06-04

Årsredovisning 2020

Revisionsberättelse 2020

Effektrapport 2020

2019

Verksamhetsberättelse 2019

Årsredovisning 2019

Effektrapport 2019

Revisionsberättelse 2019

Protokoll ordinarie föreningsmöte 2019-06-11

2018

Årsredovisning 2018

Effektrapport 2018

Revisionsberättelse 2018

Protokoll ordinarie föreningsmöte 2018-06-05

2017

Årsredovisning 2017

Effektrapport 2017

Revisionsberättelse 2017

Årsmötesprotokoll 2017

2016

Årsredovisning 2016

Effektrapport 2016

2015

Årsredovisning 2015

Policys och övrigt

Stadgar för Eskilstuna Stadsmission (senast uppdaterad 2023)

Insamlingspolicy (2023-02-28)

Finanspolicy (2022-10-25)

Uppförandekod (2019-09-11)

Policy mot oegentligheter (2019-04-23)

Instruktion för Direktor  (2023-02-28)

Arbetsordning för styrelsen (2023-02-28)

Volontärpolicy (2023-04-20)

Vi har utökat vårt IT-stöd för ökad kvalitetssäkring

Vi använder SecuraNova journalsystem, ett modernt datasystem med stöd för journalföring och övrig dokumentation enligt SoL/LSS och HSL. I SecuraNova finns även stöd för systematisk bedömning av våra brukares behov, deras resurser och den förändring de genomgår under och efter placeringstiden. Systemet ger oss utmärkta möjligheter att följa upp och mäta resultaten av insatserna för våra brukare, vilket vi använder för att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet.

SecuraNova är ett hjälpmedel i vårt system för kvalitetssäkring eftersom det ger oss möjlighet att uppfylla Socialstyrelsens, tillsynsmyndigheternas (Inspektionen för vård och omsorg och Datainspektionen) samt uppdragsgivarnas krav när det gäller dokumentation, uppföljning, behandlingsplanering och kvalitetssäkring. Det förenklar också vårt arbete med att ta fram anbudsunderlag i samband med uppdragsgivarnas upphandling av vård. Journalsystemets säkerhetsnivå med kryptering omöjliggör obehörig åtkomst till känsliga personuppgifter och systemet uppfyller alla krav i EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om hur vi använder SecuraNova journalsystem.

Ni kan också besöka leverantörens hemsida för mer information, www.securanova.se.

Våra huvudpartner
Skickar

Anmäl er till vårt nyhetsbrev