Bostad först mest effektivt mot hemlöshet

Regeringens nya hemlöshetsstrategi förespråkar modellen Bostad först. En färsk studie, beställd av Sveriges Stadsmissioner, visar att Bostad först effektivt minskar hemlösheten och dessutom kostar mindre än traditionella sätt att motverka hemlöshet i Sverige.

I studien ”Bostad först: från OM till HUR” jämför ekonomie doktor Sara Johansson de Silva kostnader och effektivitet hos den traditionella trappstegsmodellen respektive Bostad först. Trappstegsmodellen används i de flesta kommuner i Sverige, Bostad först i ett 20-tal.

— Finland har lyckats närapå halvera hemlösheten med Bostad först på 10 år. Sverige borde göra likadant och ställa om till Bostad först i alla kommuner. Ingen ska behöva vara utan ett hem, säger Åsa Paborn, talesperson hemlöshet Sveriges Stadsmissioner.

Enligt Socialstyrelsens senaste hemlöshetskartläggning 2017 lever mer än 33 000 människor i hemlöshet. Förutom det individuella lidandet, risken för ohälsa och social utslagning innebär detta stora kostnader för kommunerna. Enligt Boverket kostar hemlösheten cirka 6 miljarder kronor per år (2015).

Lägre kostnader

Kommunerna kan spara pengar på att ställa om till Bostad först, som både är billigare och mer effektiv än den traditionella trappstegsmodellen. I studien används Uppsala kommun som exempel:

  • Bostad först 660 kronor eller mindre per dygn, beroende på stödbehov
  • akutboende i trappstegsmodellen 800 kronor per dygn
  • stödboende i trappstegsmodellen för nära 1100 kronor per dygn

Att låta någon fortsätta leva i hemlöshet är inte billigare för samhället. Kommuner och regioner har merkostnader för akutsjukvård och beroendebehandling för den som lever i hemlöshet. Minskad akut hemlöshet kan sänka samhällskostnaderna med många miljoner kronor.

Majoriteten blir kvarboende

— Stadsmissionen har drivit Bostad först i tio år och vi ser en enorm skillnad, säger Kjell Larsson, hemlöshetsexpert Sveriges Stadsmissioner. Med Bostad först får människor tillbaka hoppet och tron på sig själva och samhället. Det är fantastiskt att se!

Baserat på intervjuer med människor i hemlöshet illustreras i studien att många halkar in och ut ur det traditionella trappstegssystemet och dess olika boendelösningar. Boendena är tillfälliga och individen kan bli vräkt från en dag till en annan. Otryggheten gör det svårt att åstadkomma de livsstilsförändringar som krävs för att ta nästa steg i ”trappan” till ett eget boende.

Bostad först har i stället bostaden som grund för att komma till rätta med andra saker i livet. Boende och stödinsatser är skilda från varandra och stödinsatserna är frivilliga. Det innebär bättre förutsättningar för livsstilsförändringar och att bryta hemlösheten. Forskning visar även andra positiva effekter såsom förbättrad livskvalitet, minskat missbruk och ökad social delaktighet i samhället.

Våra huvudpartner
Skickar

Anmäl er till vårt nyhetsbrev