Fattigdomsrapporten 2023

”Jag skäms inte för någonting. Jag skäms bara för att jag inte kan ge mina barn det som de vill ha.” Dragna Douhabi, sjukersättning.

Det säger Dragana Douhabi, som är sjukskriven efter 25 år som städerska. Dragana är en av människorna som medverkar i årets fattigdomsrapport.

Klyftorna mellan fattiga och rika ökar i Sverige idag och samhället skakas av gäng­kriminellas våldsdåd. Samtidigt möter Stadsmissionen allt fler människor som lever i matfattigdom. Forskningen visar att ökande klyftor minskar såväl människors hälsa som tillit till samhället. För att stoppa denna samhällsutveckling behöver vi häva fattigdomen i Sverige.

Stadsmissionen arbetar för och tillsammans med de allra mest utsatta människorna. Sedan 2014 gör vi tillsammans med forskare på Marie Cederschiöld högskola en kvantitativ undersökning om vårt arbete för människor i ekonomisk utsatthet. Undersökningen visar att 72 procent av våra insatser idag är matstöd – den i särklass största insatsen för människor i ekonomisk utsatthet.

Allt fler människor med långvarigt försörjningsstöd kommer också för hjälp och det är även den största gruppen. Detta stöd är avsett att vara tillfälligt för människor i kris. Vad gör samhället när stödet blir långvarigt? Antalet icke-mottagare som besöker Stadsmissionen ökar också. Vi efterlyser forskning om varför det offentliga sam­hället inte når dem.

Som röstbärare för människor i ekonomisk utsatthet, ger vi våra förslag på åtgärder för att häva fattigdomen och återupprätta tilliten till samhället.

Ta del av rapporten här!

Våra huvudpartner
Skickar

Anmäl er till vårt nyhetsbrev