Eskilstuna Stadsmission tar över Gårdsjöns Tonårsvård i Flen

Efter ett år av förberedelser står det äntligen klart att Eskilstuna Stadsmission utökar sina verksamheter till 2022. I februari tar stadsmissionen över Gårdsjöns Tonårsvård AB i Flen och breddar därmed vårt sociala arbete inom ett nytt område – vård och behandling för ungdomar som lever i missbruk, kriminalitet och psykosocial ohälsa.

Förberedelserna inför förvärvet startade i början av året på initiativ av Tomas Lindroos, Eskilstuna Stadsmissions tidigare direktor som avled i september efter en tids sjukdom. Tomas Lindroos vision var att etablera stadsmissionen som icke vinstdrivande organisation i en bransch som tidigare övervägande bestått av vinstdrivande företag.

”Precis som alla stadsmissioner i Sverige verkar Eskilstuna Stadsmission för att minska utanförskap i samhället genom professionellt socialt arbete. Att som stadsmission driva olika former av vårdboenden är inget nytt, däremot är vi först ut att etablera oss inom just ungdomsvård. Här tror vi att stadsmissionen kan göra stor skillnad. Det känns viktigt och stort att fullfölja Tomas Lindroos anda och vision och knyta ihop säcken på det arbete som han påbörjade”, säger Lars G Linder, styrelseordförande för Eskilstuna Stadsmission.

Gårdsjöns Tonårsvård AB har funnits sedan 1995 och består av Gårdsjö ungdomsboende och Trägårns HVB. Ungdomsboendet erbjuder tio platser för flickor och pojkar mellan 13–20 år och HVB-hemmet erbjuder åtta platser för pojkar mellan 13–18 år. Verksamheten finansieras genom ramavtal med ett flertal kommuner i Sverige. Det innebär att verksamheten inte kommer att ta del av insamlade medel.

”Vi har sedan starten drivit Gårdsjöns Tonårsvård med målet att eftersträva en så hemlik miljö som möjligt där ungdomarna ska känna sig trygga med varandra och med de vuxna. Behandlingsgruppen finns till hands för att säkerställa att hemmet är en ombonad och varm plats, med bemanning dygnet. I en tid när andra aktörer kommit och gått har vi stått stadigt och verkat för ungdomarnas bästa. Därför känns det bra att lämna över till en organisation som Eskilstuna Stadsmission som delar våra värderingar”, säger Peter Welin, grundare av Gårdsjöns Tonårsvård AB.

För mer information, kontakta:

Lars G Linder, styrelseordförande Eskilstuna Stadsmission
Tel: 070-366 54 46
E-post: lars.g.linder@eskilstunastadsmission.se

Mer om Eskilstuna Stadsmission
Eskilstuna Stadsmission är en av tio stadsmissioner i Sverige. Vi driver professionellt socialt arbete med målet att verka för en mänskligare stad för alla. Genom att bygga lokala nätverk med det offentliga, medlemsförsamlingar, civilsamhället, näringslivet och enskilda privatpersoner skapar vi gemensamma lösningar för sociala utmaningar. Sedan 2020 driver vi även Dagverksamheten, Härbärget och Matlaget i Nyköping.

Våra huvudpartner
Skickar

Anmäl er till vårt nyhetsbrev