Hemlöshetrapporten 2020

Sverige har inte haft en nationell strategi mot hemlöshet sedan 2009, trots att erfarenheter och forskning visar att statligt ansvarstagande är en nyckel för att minska hemlösheten.

Sveriges Stadsmissioner har därför tagit saken i egna händer och arbetat fram grunden till en ny strategi som är konkret, tydlig och möjlig att genomföra här och nu – om den politiska viljan finns.

Idag, den 2a december, släpper Sveriges Stadsmissioner årets Hemlöshetsrapport. Rapporten är ett viktigt bidrag i arbetet med att säkra en trygg bostadsförsörjning för alla i vårt land.

Här kan du ta del av rapporten!

Våra huvudpartner
Skickar

Anmäl er till vårt nyhetsbrev