Hemlöshetrapporten 2021

Det ska inte spela någon roll var du lever– alla som lever i hemlöshet behöver stöd.

Hemlösheten biter sig fast i Sverige. Ett tungt skäl är att stöd till de som befinner sig i eller riskerar hemlöshet har lämnats till kommunerna. Det är en uppgift landets 290 kommuner inte klarar fullt ut. Sveriges Stadsmissioner har granskat kommunernas arbete för att minska och förebygga hemlöshet. Resultatet visar på stora skillnader och på ett tydligt behov av ökat statligt ansvarstagande.

– Den bistra verkligheten är att det är helt avgörande vilken kommun du lever i för att få rätt stöd. Så ska det inte vara i Sverige. Möjligheten att få stöd ska vara likvärdig. För att kommunerna framgångsrikt ska kunna motverka hemlöshet krävs att politiken agerar nu, konstaterar Åsa Paborn, direktor Stockholms Stadsmission och talesperson för Sveriges Stadsmissioner i hemlöshetsfrågor.

Ta del av rapporten här!

Våra huvudpartner
Skickar

Anmäl er till vårt nyhetsbrev