Fattigdomsrapporten 2021

Idag på internationella fattigdomsdagen släpper Sveriges Stadsmissioner sin årliga fattigdomsrapport. Årets rapport fokuserar på ”de ohjälpta”. Människor med rättigheter i det svenska välfärdssystemet, men som av olika skäl inte får stöd. I stället köar de till Stadsmissionen och övriga civilsamhället för mat och kläder.

Sedan tio år bedriver Sveriges Stadsmissioner ett systematiskt kartläggningsarbete i samarbete med Magnus Karlsson, professor på Ersta Sköndal Bräcke Högskola (ESBH) med inriktning mot civilsamhället. Kartläggningen fokuserar på den del av stadsmissionernas verksamheter och insatser som riktar sig till särskilt ekonomiskt utsatta grupper. Människor i fattigdom.

“Alla vill vi tro att i Sverige får människor den hjälp de behöver, när de behöver det. Att vår gemensamma välfärd finns där när livet brakar samman. Men på stadsmissionerna möter vi en annan verklighet. Vi möter människor som inte fått den hjälp de behöver och troligtvis har rätt till”, säger Lotta Säfström, direktor Göteborgs Stadsmission och talesperson fattigdom Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner.

Sveriges Stadsmissioner vill att:

  • Regeringen i nära samarbete med det civila samhällets aktörer kartlägger fattigdomen i Sverige, med ett särskilt fokus på utsatta grupper.
  • Regeringen tar fram en nationell fattigdomsstrategi med ett fokus på förebyggande insatser för att motverka fattigdom.
  • Ansvariga myndigheter samordnar sina insatser i syfte att enskilda människor inte ska ”falla emellan” de olika välfärdssystemen.

Klicka här för att ta del av rapporten!

Våra huvudpartner
Skickar

Anmäl er till vårt nyhetsbrev