Fattigdomsrapporten 2022

Idag, på internationella fattigdomsdagen, släpper Sveriges Stadsmissioner sin årliga fattigdomsrapport. Den är baserad på unikt framtagen statistik från SCB som avslöjar att 11,8 % av Eskilstunas befolkning lever i ekonomisk utsatthet och fattigdom. Det handlar om människor som inte har råd med vinterkläder eller att köpa mat för dagen.  

Över 12 000 eskilstunabor har inte råd att äta sig mätta 

Årets fattigdomsrapport innehåller statistik beställd från SCB som visar den ekonomiska utsattheten i Sverige. Under 2020 levde 6,9 % av Sveriges befolkning i ekonomisk utsatthet. I Eskilstuna är siffran 11,8 %. Det är drygt 12 000 personer som lever på låg inkomststandard och/eller försörjningsstöd och har en inkomst som inte räcker till att täcka nödvändiga kostnader såsom mat, boende och kläder. Eskilstuna ligger på plats fem på listan över kommuner med högst andel ekonomiskt utsatta.

”Det är oroande att se hur inkomstspridningen ökat. Även om den absoluta fattigdomen har minskat över tid ökar klyftorna mellan de som tjänar minst och de som tjänar mest. Det finns en stor desperation bland människor vi möter som har svårt att klara sin försörjning och ha råd att köpa det allra nödvändigaste. Det här är personer som hamnar i ett svårt utanförskap, inte minst barn och unga”, säger Annalie Welin, direktor Eskilstuna Stadsmission.

Hög inflation drabbar redan utsatta hårdast

Vi upplever nu den högsta inflationstakten på 30–40 år med livsmedelspriser som har ökat med 16,1 % senaste året. Detta drabbar de redan fattiga allra värst. I Eskilstuna har trycket varit fortsatt högt på Stadsmissionens verksamhet Matlaget som erbjuder matstöd och andra sociala insatser. I Socialmedicinsk tidskrift har även forskarvärlden uppmärksammat fattigdomen. Många beskriver att ökningen av matfattigdom kan indikera ”en slags transformation och utveckling mot en välgörenhetsekonomi” där matutdelning i olika former får en mer betydelsefull roll i samhället. 

”Vi ser en förskjutning och en förändring av det stöd som erbjuds. Människor som tidigare klarat sig själva eller som överlevt tack vare det offentliga skyddsnätet kommer i allt större omfattning till Stadsmissionen för att täcka sina basbehov av mat, kläder och värme. Stadsmissionerna och civilsamhället har en allt viktigare roll för att stötta människor som av olika anledningar faller igenom välfärdssystemet”, säger Annalie Welin.

Läs rapporten här

Fattigdomsrapporten 2022
Bilaga (statistik)

Våra huvudpartner
Skickar

Anmäl er till vårt nyhetsbrev