Rapport om barn som upplevt våld och som vistats i skyddat boende

Drygt 6000 barn befinner sig varje år på ett skyddat boende med sin ena förälder, på flykt undan det livsfarliga våldet. Hur påverkas barnets liv av våldet och av att tvingas bryta upp från sin vardag? I en ny rapport lyfts barns egna röster och erfarenheter.

Idag släpper Sveriges Stadsmissioner och Bris rapporten Min tur att berätta, som bygger på samtal med barn som har upplevt våld och som har vistats på ett eller flera skyddade boenden med sin mamma. Syftet är att synliggöra barns egna perspektiv på hur våldet har påverkat dem, med målet att belysa hur barnrättsperspektivet kan och behöver stärkas vad gäller barnets rätt till stöd, skydd och behandling som en egen individ och ett eget rättsobjekt.

– Rapporten som utgår från barns egna röster kring sin situation ger viktiga insikter och ny kunskap inom området. Den visar tydligt hur barns stödbehov ofta hamnar i skuggan av den vuxnas problem och att barnen många gånger inte upplever att de getts möjligheten att på riktigt berätta om hur våldet har påverkat dem, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Barnen berättar om våldet hemma, om en ständig rädsla för slag och hot, och inte minst om hur uppbrottet hemifrån påverkar deras uppväxt, deras hälsa och deras relationer. Det är berättelser om försök att skydda mamma och syskonen, om att packa väskan i smyg för att hela tiden vara redo att fly. Om att behöva flytta runt och tvingas bryta upp gång på gång och om att inte få gå i skolan och kunna träffa sina vänner. Det är berättelser som säger något mycket viktigt om hur samhället ser på barns behov i relation till vuxnas behov, när våld i hemmet har uppdagats. Nämligen att barns behov många gånger blir sekundära.

– Barn är kloka och vet mycket mer än vad vi i vuxenvärlden verkar förstå. Att läsa barnens berättelser gör mig upprörd men ger också kraft till att skapa förändring. Vi kan inte ha barn som blir osynliggjorda, inte får information och som får leva i tysthet med hemska upplevelser. Framförallt måste vi som har skyddade boenden växla upp, och lagstiftare måste säkerställa både kvalitet och rättigheter utifrån barnets perspektiv, säger Sanna Detlefsen, vice ordförande Sveriges Stadsmissioner.

– Vi vill särskilt tacka de barn som har berättat om svåra situationer och delat med sig av sina egna upplevelser i hopp om att kunna bidra till att andra barn som upplever våld i hemmet ska få det bättre när våld inom familjen upptäcks, säger Magnus Jägerskog.

Om rapporten
Sveriges Stadsmissioner och Bris har i samarbetsprojektet Barns rätt i skyddat boende gjort djupintervjuer med 20 barn som bor eller har bott på skyddade boenden runtom i Sverige. Rapporten Min tur att berätta ett resultat av dessa möten och samtal. Genom att lyfta barns egna röster och aktuell kunskap ger rapporten en inblick i hur livet ter sig för barn och unga som upplevt våld hemma. Den ger kunskap ur ett perspektiv som endast barnet själv har. Projektet finansieras av Svenska Postkodlotteriet.

Våra huvudpartner
Skickar

Anmäl er till vårt nyhetsbrev